Pomôžte nám rásť

Na to, aby sme mohli vykonávať svoju prácu dlhodobo a kvalitne, potrebujeme vašu podporu.

ASU je centralizovaný subjekt, ktorý zvyšuje povedomie o africko-slovenskej spolupráci s cieľom vybudovať sieť kontaktných a podporných organizácií a vytvoriť interaktívnu a vzdelávaciu platformu pre Slovákov a Afričanov. Veríme, že takáto iniciatíva môže výrazne pomôcť ku komplexnejšiemu vnímaniu rôznych kultúr a etník na Slovensku a podporiť tak pozitívny vzťah k africkým spoluobčanom žijúcim na Slovensku. Afro-slovenská únia má za cieľ zastupovať Afričanov a Slovákov na princípoch rovnosti, inklúzie, tolerancie, spolupráce a výmeny skúseností.

Ďakujeme za vašu ochotu podporovať naše aktivity. Vďaka vašej podpore môžeme veci robiť lepšie.